EFOP-1.3.5-16-2016-00086

HITTEL AZ EDELÉNYI KÖZÖSSÉGEKÉRT – EFOP-1.3.5-16-2016-00086

Kedvezményezett neve:

Edelényi Görögkatolikus Parókia

A projekt címe:

Hittel az edelényi közösségekért

Szerződött támogatás összege:

24 941 795 Ft

A támogatás mértéke:

100 %

A projekt tényleges befejezése:

2020. július 30.

A projekt azonosító száma:

EFOP-1.3.5-16-2016-00086

ESZA

Az Edelényi Görögkatolikus Parókia az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a közösségi szerepvállalás erősítése az önkéntesség, a karitatív munka előmozdításának és a civil társadalom megerősítésének megvalósítására irányuló „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” c. felhívásra 2016-ban támogatási kérelmet nyújtott be, melyet sikeresen elnyerve három éven keresztül valósulnak meg az egyház valamint együttműködő partnerei között a közösségi szerepvállalás valamint az önkéntes tevékenységet erősítő programok.

A benyújtott támogatási kérelem alapján a projekt átfogó célja az önkéntes tevékenység megerősítése és növelése, a helyi közösségek megerősítése és aktivitásának növelése, a társadalmi- és generációk közötti kapcsolatok erősítése valamint az Egyház társadalmi felelősségvállalásának növelése. A projekt részcéljai a formalizált és nem formalizált kisközösségek kialakítása és működtetése, az önkéntességre való hajlandóság növelése, közösségi felelősségvállalás erősítése a generációk közötti együttműködés révén és a helyi kulturális és nemzetiségi hagyományok ápolása.

A projekt célcsoportjainak kiválasztását részletes szakmai elemzés előzte meg, melynek alapján a projekt közvetlen célcsoportja a 14-35 évesek, illetve 60 év felettiek. Közvetett célcsoportja pedig a helyi társadalom egésze.

A Projekt során a Felhívásban meghatározott tevékenységek (rendezvények, események, programok) kerülnek megvalósításra. Az „A” tevékenységcsoporton belül összesen 2 féle (közösségi munka fejlesztéséről szóló tréning, önkéntességről szóló kisfilm), a „C” tevékenységcsoporton belül pedig több mint 10 féle (hagyományőrző napok, csoportfoglalkozások, nagyszabású rendezvények, táborok stb.) tevékenységtípus kerül megvalósításra különböző gyakorisággal.

Rendszeres programjaink: ifjúsági csoport, idősek klubja, család csoport, közösségi filmklub, önképző kör foglalkozások, melyek a heti/kétheti/havi/kéthavi rendszerességgel kerülnek megvalósításra.

Nagyobb programjaink és rendezvényeink: a nemzetiségi gasztronap, civil nap, családi nap, gyalogos zarándoklat valamint generációs bál 2 alkalommal, a közösségi munka fejlesztését szolgáló tréning 1 alkalommal, településszépítési akciók 6 alkalommal, családi és ifjúsági táborok 6 alkalommal valósulnak meg a projekt időszaka alatt.

A programokon való részvétel ingyenes, melyre szeretettel várunk mindenkit!

Image

Kapcsolat

3780 Edelény, Újtemplom út 8.
+36 (48) 341-821
+36 (30) 749-6224
10701238-65647965-51100005

Bejelentkezés