Lelkiség

Szertartásaink szövege

Reggeli istentisztelet /Utrenye/

Reggeli istentisztelet (Ορθρος -- Utrenye)
A Pap epitrachelionban az ambonra jön és a bezárt királyi ajtó előtt énekli:

Pap: Dicsőség a szent, egyvalóságú, elevenítő és feloszthatatlan Háromságnak, (az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek), mindig, most és mindenkor s örökkön-örökké.

Nép: Ámen.
Dicsőség a magasságban Istennek, / békesség a földön és jóakarat az embereknek! (háromszor) Uram nyisd meg ajkaimat / és szám a te dicséretedet fogja hirdetni! (kétszer)

Akathisztosz

Akatiszt a legszentebb Istenszülő Szűz Máriához

Bevezető ima

Ó, legszentebb Nagyasszonyunk, tisztaságos Istenszülő Szűz, Urunk Istenünknek, Jézus Krisztusnak anyja! Mielőtt megkezdeném e hozzád intézett méltatlan imádságomat, leborulok előtted, mint királyunk anyja előtt, és hozzád esedezem, ég és föld királyának anyja! Fogadd el, vidd azt az uralkodó király, a mindenek Ura, a te Fiad, az Isten elé, és kérj bocsánatot minden vétkünkért! Adj életünknek megigazulást, és végezetül a túlvilágon lakozó ellenségek zaklatásától mentes elköltözést!

Szent Liturgia

Aranyszájú Szent János Liturgiája

Hitjelöltek liturgiája

A pap csendesen mondja:
Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.
Mennyei király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!
Dicsőség a magasságban Istennek, békesség a földön, és jóakarat az emberekben! (Lk 2,14) (kétszer) Uram, nyisd meg ajkaimat, és szám a te dicséretedet fogja hirdetni! (Zsolt 50,17)

Vecsernye

Vecsernye (Alkonyati zsolozsma) a liturgikus napunk első istentisztelete. Naponként, ünnepenként változó részei és állandó részei vannak. Alkonyati istentisztelet (Εσπερινον -- Vecsernye)

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön örökké.
Nép: Ámen. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.
Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!
Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Paraklisz

Könyörgő ájtatosság az Istenszülő Szűz Máriához

Pap: Áldott a mi Istenünk, öröktől fogva, most és mindenkor és örökkön-örökké!

Nép: Ámen.

Szokásos kezdet,

142. zsoltár

Uram hallgasd meg imádságomat, / vedd füleidbe esedezésemet igazmondásod szerint, / hallgass meg engem igazságod szerint, — és ne szállj ítéletre szolgáddal, / mert egy élő sem igazul meg a te színed előtt, — mert az ellenség üldözé lelkemet, földig alázza életemet / sötétségbe helyez engem, mint a rég megholtakat. — És lelkem szorongatásban vagyon, / szívem megháborodott bennem. — Megemlékezem a régi napokról, elmélkedem minden cselekedetedről, / kezeid alkotmányairól elmélkedem. — Kiterjesztem hozzád kezeimet, / lelkem eped érted, mint a vízért szomjazó föld. — Hamar hallgass meg engem Uram, lelkem eleped, / ne fordítsd el tőlem orcádat, mert hasonló leszek a sírgödörbe menőkhöz. — Add, hogy korán halljam irgalmasságodat, / mert tebenned bízom. — Mutasd meg nekem az utat, melyen járjak, / mert tehozzád emelem az én lelkemet. — Ments meg engem ellenségeimtől, / Uram, tehozzád folyamodom. — Taníts meg engem akaratodat cselekednem, mert Istenem vagy, / a te jó lelked elvezet engem a biztos földre. — A te nevedért életet adsz nekem, Uram, / igazságod szerint kiviszed lelkemet a szorongatásból, — és irgalmad szerint elveszted ellenségeimet, és elveszted mind, akik szorongatják lelkemet, / mert én a te szolgád vagyok.

Image

Kapcsolat

3780 Edelény, Újtemplom út 8.
+36 (48) 341-821
+36 (30) 749-6224
10701238-65647965-51100005

Bejelentkezés