Lelkiség

Imádságok, köszönések

Szokásos kezdet

Áldott a mi Istenünk † öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké!Ámen.

Dicsőség † Néked , Istenünk, dicsőség Néked!

MENNYEI KIRÁLY, Vigasztaló, igazságnak Lelke, / Ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, / minden jónak kútfeje és az életnek megadója, / jöjj el és lakozzál mibennünk, / és tisztíts meg minket minden szennytől, / és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

SZENT ISTEN, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!Szent Isten, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!Szent Isten, † szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen. Szentháromság, könyörülj rajtunk! / Urunk, tisztíts meg bűneinktől! / Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! / Szent, tekintsd és gyógyítsd meg beteg-ségeinket a Te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

MI ATYÁNK, Aki a mennyekben vagy, / szenteltessék meg a Te neved! / Jöjjön el a Te Országod! / Legyen meg a Te akaratod, / amint a mennyben, úgy a földön is! / Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma! / És bocsásd meg vétkeinket, / miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! / És ne vígy minket kísértésbe, / de szabadíts meg a gonosztól!Mert Tiéd az Ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és † Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.Uram, irgalmazz! (12-szer)Dicsőség az Atyának és † Fiúnak és Szentléleknek, / most és mindenkor és örökkön-örökké! Ámen.

Jertek, imádjuk † a mi Királyunkat és Istenünket!Jertek, imádjuk † Krisztust, a mi Királyunkat és Istenünket!Jertek, boruljunk le és imádjuk † magát Jézus Krisztust, a mi Királyunkat, Urunkat és Istenünket!

 

Image

Kapcsolat

3780 Edelény, Újtemplom út 8.
+36 (48) 341-821
+36 (30) 749-6224
10701238-65647965-51100005

Bejelentkezés